Přihlášení

TECHYES

zvol si lepší budoucnost studuj technické obory

Aktuality

07.07.2014

Na trhu práce roste optimismus

7. 7. 2014, kil, Novinky„Naše statistika koresponduje s údaji Úřadu práce, podle nichž od ledna, kdy bylo bez práce rekordních 629 274 lidí, přibývá volných pracovních pozic až na květnovou hodnotu 48 tisíc volných míst, které byly naposledy k dispozici v květnu 2009. Hledají se především technici, strojaři a technologové, na druhé straně klesá zájem o informatiky,“ konstatuje Kateřina Jaroňová z portálu www.Profesia.cz.Posiluje především výrobaZlepšující se kondici českých firem dokládá masivní meziroční nárůst pracovních nabídek ve výrobě ( 80 %), automobilovém průmyslu ( 79 %), elektrotechnice a energetice ( 43 %) a strojírenství ( 38 %). V rámci konkrétních inzerovaných pozic raketově narostl zájem o procesní inženýry ( 47 %), technology ( 23 %) a konstruktéry ( 13 %).Zájem roste také o ekonomy, účetní a finanční specialisty či bankovní odborníky. Nejvíc meziročně stoupl zájem firem o administrativní pracovníky a referenty ( 29 %), následovaný finančními poradci ( 13 %) a klientskými specialisty ( 7 %).Nejvíce volných míst je v obchoduSoudě podle počtu inzerovaných volných míst, největší šanci získat práci mají lidé, kteří se chtějí uplatnit v obchodním sektoru (22% inzerovaných nabídek), a to především odborní prodejci. K určitému úbytku volných míst došlo u pozice obchodního zástupce ( - 35 %), byť stále patří mezi zaměstnavateli nejčastěji vyhledávanou pozici. Podobně strmý propad zaznamenali i obchodní manažeři ( - 34 %).Zájem o informatiky se snížil Analýza meziročních nabídek na portálu www.Profesia.cz upozornila na zajímavý posun, jímž je pokles zájmu o informatiky - dosud firmami hýčkané a vyhledávané i navzdory krizi. Počet nabídek na pozice programátorů se meziročně propadl o víc jak třetinu (- 35 %).
 
06.06.2014

Většina učňovských zkoušek už podle jednotného zadání

6. 6. 2014, http://www.novinky.cz/kariera/337948-vetsina-ucnovskych-zkousek-uz-podle-jednotneho-zadani.html, kil, Novinky. Letos je to naposled, co se školy mohly k jednotným zkouškám přidat dobrovolně, v příštích letech už by to mělo být povinné.Záruka srovnatelné úrovně„Jednotné závěrečné zkoušky pro žáky učebních oborů se zavádějí, aby byla záruka, že všichni absolventi s výučním listem dosáhli určité stanovené úrovně a ovládají své řemeslo. Díky tomu k nim mohou mít zaměstnavatelé větší důvěru,“ říká náměstek ministra školství Jindřich Fryč. Na tvorbě jednotných zadání se proto podílejí zaměstnavatelé nominovaní Hospodářskou komorou ČR, kteří posuzují, zda zadání odpovídá praxi.Větší zaměření na praxiZávěrečné zkoušky se i nadále skládají ze zkoušky praktické, ústní a písemné. „Praktická zkouška je oproti dřívějšku víc zaměřena na konkrétní úkoly, které odpovídají skutečné praxi. Také v písemné zkoušce nejde o zjištění encyklopedických znalostí, ale o logické zvládnutí oboru. Ústní zkouška nově obsahuje i otázky ze světa práce, díky nimž se dá zjistit, jestli je žák připraven pro vstup na trh práce, což je pro jeho uplatnění velmi důležité,“ upřesňuje hlavní manažerka projektu Dana Kočková z Národního ústavu pro vzdělávání.V některých oborech vzdělání žáci také už v průběhu 2. pololetí 3. ročníku připravují samostatné odborné práce, v nichž navrhují originální řešení zadaného tématu, a to pak obhajují u závěrečných zkoušek.
 
07.05.2014

Projekt úřadu práce pomáhá zvýšit šance mladých uchazečů o zaměstnání

5. 5. 2014, http://www.novinky.cz/kariera/335333-odborne-praxe-pomahaji-zvysit-sance-mladych-uchazecu-o-zamestnani.html, kil, Novinky Programy se rozběhly 1. července 2013 a skončí 31. srpna 2015. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání do 30 let věku bez ohledu na dosažené vzdělání.Zvýšit šance mladých„Podstatou této aktivity je umožnit mladým lidem získání tolik potřebné praxe, a tím pádem zvýšit jejich šance při hledání zaměstnání. V opačném případě se totiž dostávají do začarovaného kruhu, jehož výsledkem je jejich dlouhodobá evidence na Úřadu práce ČR,“ vysvětluje generální ředitelka úřadu Marie Bílková.Vytipované uchazeče (celkem jich může vstoupit do projektu v rámci celé České republiky 5000) osloví ÚP ČR a nabídne jim pracovní poměr na dobu určitou i neurčitou (druhou možnost se snaží preferovat) u konkrétního zaměstnavatele. Doba takto sjednané dohody je zpravidla jeden rok, ale může se pohybovat v rozmezí 6–12 měsíců.Přednost dostanou déle nezaměstnaníŠanci získat nové místo dostávají lidé, kteří jsou v evidenci ÚP ČR déle než čtyři měsíce a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky. Pokud se v této skupině neobjeví vhodní kandidáti, je možné vybírat i mezi uchazeči s kratší dobou evidence, ale bez předchozí praxe.Největší počet uzavřených dohod o zaměstnání absolventů (451) hlásí v současnosti Krajská pobočka ÚP ČR v Brně. Mezi už přijatými účastníky jsou nejčastěji bývalí studenti středních a vysokých škol zaměřených na ekonomii, podnikání, obchod, management, elektrotechniku, informační technologie, pedagogiku, stavební, strojní či humanitní obory.Nejčastěji hledají práci bývalí studenti středních odborných škol a středních odborných učilišť. Z profesního hlediska jsou mezi nimi zastoupeni především absolventi tzv. „službových“ (gastronomie, hotelnictví, obchod) a ekonomických oborů a škol zaměřených na management nebo filozofii. 
 
18.04.2014

Absolventi by uvítali větší pomoc státu

 17. 4. 2014, http://www.novinky.cz/kariera/333620-studenti-by-uvitali-vetsi-pomoc-statu.html, kil, Právo Stát by měl aktivně vytvářet podmínky pro snazší uplatnění čerstvých absolventů na trhu práce. Podle průzkumu společnosti KPMG Česká republika si to myslí více než 86 procent studentů ekonomických vysokých škol. Ze závěrů průzkumu nazvaného „Co si myslí studenti“, kterého se zúčastnili posluchači ekonomických oborů na Vysoké škole ekonomické v Praze, Masarykově univerzitě v Brně a Technické univerzitě v Liberci, dále vyplynulo, že stát by měl daňově zvýhodnit zaměstnavatele, kteří nabídnou pracovní uplatnění nebo podporu rozjezdu podnikání absolventům brzy po ukončení studia.Stáže již během studiaStudentům by se rovněž líbilo, kdyby stát motivoval firmy, aby nabízely pracovní stáže pro vysokoškoláky již během studia. Právě větší propojení s praxí považuje čtvrtina studentů za klíčové pro zlepšení kvality studia.
Studenti by rádi získali cennou praxi již během studia. Stát by měl podle nich proto více komunikovat s firmami a zároveň by měl podporovat větší propojenost mezi potenciálními zaměstnavateli a vysokými školami.„Především daňové zvýhodnění zaměstnavatelů a podpora absolventů v začátcích podnikaní jsou vhodné způsoby, které by zvýšily šance studentů na trhu práce,“ říká Andrew Krenek, Senior Manager odpovědný ve společnosti KPMG za poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů.Chybí provázanost s praxíCo se týče samotného vzdělávání, za vůbec nejdůležitější považuje čtvrtina respondentů, aby se studium více propojilo s praxí. „Především oblast aplikovaného výzkumu by z takové provázanosti profitovala,“ připomíná Krenek.Významnou roli při výběru školy hraje i šance uplatnění na trhu práce – skoro osmi procentům dotázaných chybí motivace ke studiu řemeslných oborů.
Se vznikem mnoha soukromých vysokých škol souvisí i další trend – vyšší počet absolventů a větší rozdíly v náročnosti studia. Právě lepší kvalitu studia na školách chápe jako důležitou přes 12 procent respondentů, sedm procent z nich by pak rádo snížilo celkový počet vysokoškoláků.Většina odmítá školné Se zavedením školného na veřejných vysokých školách nesouhlasí více než 65 procent dotázaných. Na druhou stranu si mnozí uvědomují ekonomickou situaci veřejných vysokých škol a volají po jejím zlepšení. Třicet procent dotázaných by proto s určitou variantou školného souhlasilo.„Těší nás, že se pomalu, ale jistě zvyšuje procento studentů, kterým by školné nevadilo. Zdá se, že posluchači už jsou připraveni za kvalitní vzdělání platit. Školné však musí doplňovat systém státních příspěvků tak, aby mohly vysokoškolské vzdělání získat i sociálně slabší skupiny, jako to funguje ve vyspělých zemích,“ konstatuje Andrew Krenek.
 
01.04.2014

Česká science centra otevírají nový prostor pro vzdělávání

27. 3. 2014,http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-mesto/2058-23662-ceska-science-centra-oteviraji-novy-prostor-pro-vzdelavani.html, Alena Oudová Dva zakládající členové České asociace science center, Science learning center iQlandia Liberec a plzeňská Techmania, otevřou 28. března, na Den učitelů, zcela nové prostory věnované neformálnímu vzdělávání. Tisíce metrů čtverečních, stovky interaktivních exponátů, vědecké show či laboratoře pro školy i veřejnost představují počátek revolučních změn v přístupu k vzdělávání v technických a přírodovědných oborech.„Otevření prvních dvou velkých českých science center znamená velký posun v neformálním vzdělávání. Síť center, která bude na podzim doplněna o Ostravu a Brno, umožní vytvořit v Česku silný nástroj pro propagaci výzkumu, vývoje a přírodních věd. Věříme, že science centra do vzdělávací soustavy a patří a že ministerstvo školství, které tuto síť prostřednictvím strukturálních fondů financovalo, využije centra k podpoře vzdělávání směrem k technickým oborům,” uvedl Pavel Coufal, ředitel liberecké iQlandie a člen správní rady ČASC.„Techmania, iQlandia a ostatní členové ČASC budou v následujících letech vytvářet podstatnou část neformálního vzdělávání, popularizace vědy a science communication v České republice. Tato revoluční změna byla možná díky podpoře z Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace, který tento rozvoj podpořil částkou převyšující 2,5 miliardy Kč,” vysvětlil ředitel Techmanie a předseda správní rady ČASC Vlastimil Volák.Zatímco budoucí návštěvníci iQlandie potkají humanoidního robota, zažijí nefalšovaný kosmonautický výcvik, prožijí ohnivou bouři i tanec blesků, v Techmanii je možné např. experimentovat s obnovitelnými zdroji energie, pracovat ve špičkově vybavených školních laboratořích nebo rozšiřovat své (astro)fyzikální vědomosti v prvním 3D Planetáriu České republiky.
 
04.03.2014

České hospodářství čeká nedostatek absolventů

4. 3. 2014, http://www.novinky.cz/kariera/328663-ceske-hospodarstvi-ceka-nedostatek-absolventu.html, Karel Kvapil, Právo Během následujících patnácti let bude na českém trhu práce chybět 400 000 absolventů. Prohlásil to viceprezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Somr v uplynulých dnech po setkání se zástupci zaměstnavatelů a vzdělavatelů k problematice odborné přípravy a praxe ve firmách. Výrazný pokles začal podle něj již v roce 2012 a v následujících letech budou firmy tento deficit pociťovat stále intenzívněji.Na základě požadavků firem by mohly vznikat i obory, které v minulosti zanikly, protože neměly žákyZdeněk Somr, místopředseda HK ČRVedle demografického propadu, který už nyní pociťují zejména firmy technického zaměření, může za tento stav i likvidace učňovského školství v minulosti. Firmy mohou tento deficit řešit dvěma způsoby. Tím prvním je rekvalifikace dospělých. Somr připomněl, že například slévárenské firmy už nyní berou každého zájemce o práci s tím, že si jej samy vyškolí.Školy musí spolupracovat s firmamiDruhým způsobem řešení je výchova nových odborníků, jejímž předpokladem je ale intenzívnější spolupráce škol se strojírenskými firmami. Podle Hospodářské komory by děti na technické a řemeslné obory přilákala stipendia a jistota budoucího zaměstnání ve firmě, která zároveň žákům poskytne praxi.Změnit kariérní poradenství
Zásadním způsobem se však musí změnit na základních školách kariérní poradenství, což je podle Somra úkolem státu. Rodiče pořád ještě podléhají pocitu hezkých profesí typu kosmetička, kuchař či ještě lépe maturant, ale je třeba je přesvědčit, že průmyslové firmy jsou schopny nabídnout jejich potomkům solidní perspektivu.Znovuotevřít zaniklé oboryZměnit zájem o obor mohou rovněž stipendia, která už nyní ve výši několika tisíc udělují prosperující firmy žákům s dobrým prospěchem. „Na základě požadavků firem by mohly vznikat i obory, které v minulosti zanikly, protože neměly žáky," vysvětlil Somr. Pokud by firma garantovala stabilní zaměstnání minimálně na pět let dopředu, stálo by prý za zvážení otevření aktuálně potřebného oboru.Chybí motivaceRovněž podle ředitele Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově Pavla Januse, jehož škola jako jediná v kraji vyučuje obor obráběč kovů, chybějí motivovaní žáci a podpora rodiny. „Mohl bych zítra poslat do firem minimálně pětkrát tolik absolventů, ale ze strany žáků není o obor zájem.“Slévárny si hutníky učí samyJeho slova potvrdila i Iveta Danysová z podniku ArcelorMittal, který nutně potřebuje absolventy oboru modelář a hutník operátor. Tyto obory se ale už skoro nikde neučí a firma jejich otevření složitě vyjednává se školami. Firmy nedostatek odborníků zatím řeší třeba dílenskými programy, kdy si několik měsíců přímo v provozu vychovávají nového zaměstnance s původně jinou kvalifikací.
 
05.02.2014

Zájemců o učební obor přibývá

3. 2. 2014, http://www.novinky.cz/kariera/326448-zajemcu-o-ucebni-obor-pribyva.html, Lucie Fialová, Právo Pryč jsou časy, kdy absolventi základních škol houfně mířili na humanitní studia završená maturitou, aniž by na náročné učení měli buňky. Donedávna opomíjené učební obory zažívají znovuzrození. Rodiče, kteří samozřejmě vždy usilují, aby se jejich ratolesti dařilo co nejlépe, si už spočítali, že zručný řemeslník si zase slušně vydělá. „Zatímco v 90. letech minulého století nastal razantní odklon od řemeslných oborů a děti chodily hlavně na humanitně zaměřené školy, posledních pět šest let pozorujeme, že se nám žáci pomalinku začínají vracet. Přestože počet deváťáků pořád ještě klesá, zájemců o učební obory pomalu přibývá,“ konstatoval ředitel Střední průmyslové školy stavební a zahradnické na Jarově Miloslav Janeček.Mezi učni se objevují i děvčataNejčastěji se žáci základních škol chtějí stát truhláři, instalatéry, kominíky, kamnáři, pokrývači nebo malíři. A v některých třídách lze mezi chlapci v montérkách čas od času vcelku nečekaně narazit na děvče. Třeba u truhlářů nebo malířů. Učitelé chválí i svoji svěřenkyni v prvním ročníku oboru instalatér. „Je velice šikovná, daleko lepší než někteří chlapci,“ usmíval se její kantor.Lákala ji práce se dřevem„Původně jsem zkoušela nábytkářství na uměleckoprůmyslové škole na Žižkově. Ale moc mi to nešlo. A tak mi kluci poradili, ať to zkusím na truhlářku, protože mě baví práce se dřevem,“ líčila Právu třeťačka Linda, co ji přivedlo na Jarov. Práci si velmi pochvaluje a ani na převahu hochů si rozhodně nestěžuje.Jestli se tím bude opravdu živit, zatím netuší. „Chtěla bych, ale uvidíme, jestli mě vezmou. Kluci, co chodí do dílny, říkají, že se tam moc netváří na holku,“ krčí rameny černovlasá slečna, zatímco pracuje na konečné úpravě dětské židličky.Děti se rukama uživí lípNárůst počtu žáků v dřevozpracujících oborech potvrzuje i vedoucí učitel odborného výcviku truhlář, tesař Radek Andrlík, sám absolvent střední školy na Jarově.„Konečně rodiče začínají zjišťovat, že rukama se děti uživí líp, než kdyby šly na maturitní obory,“ konstatoval s tím, že dřevoobory navštěvuje 280 dětí.Žáci jsou úspěšní v soutěžích„Obkladač, když má praxi, si měsíčně vydělá tak 35 tisíc korun,“ vysvětlil jeden z mistrů stoupající zájem o obor. V téměř každé třídě školy, kde se před pár dny uskutečnila show Krása řemesel, visí nějaký diplom připomínající úspěch v soutěžích odborných dovedností.Sklenařina je popelkouNejinak je tomu u budoucích sklenářů, kteří zrovna dotvořili malé akvárium. A vzápětí se pouštějí do dalšího. Karel Švehla, který chlapce učí, Právu řekl, že Jarov je jedinou školou v republice, kde se můžou budoucí sklenáři vyučit. „Sklenařina je malinko popelka, když jsou kluci šikovní, najdou bez problémů uplatnění,“ poznamenal.Z miniankety Práva mezi třemi truhlářskými a jednou sklenářskou firmou však vyplynulo, že nové zaměstnance prozatím nepotřebují, vystačí si s řemeslníky, které mají. Takže s čerstvými absolventy nemají zkušenosti. Ani se prý u nich v nedávné době nebyl nikdo ptát na práci. „Na nedostatek práce si nemůžu stěžovat, výlohy se rozbíjejí pořád,“ konstatoval majitel sklenářské dílny v Praze 8.
 
31.01.2014

Rakouští odborníci pomohou s reformou českého učňovského školství

30. 1. 2014, http://www.novinky.cz/kariera/326032-rakousti-odbornici-pomohou-s-reformou-ceskeho-ucnovskeho-skolstvi.html, kil, Novinky.Setkání ministra školství Marcela Chládka a jeho pracovní skupiny se zástupci vzdělávací společnosti WIFI International je prvním krokem k reformě českého učňovského školství, jež by se měla inspirovat v rakouském duálním systému. Tento systém se významně opírá o tolik žádanou praxi studentů a učňů, která je v České republice spíše vzácná.  V závěru loňského roku členové senátního výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice navštívili sídlo největší vzdělávací společnosti ve střední Evropě WIFI International ve Vídni, kde se seznámili s rakouským duálním systémem. Návštěvu dohodl tehdejší kandidát na ministra školství Marcel Chládek, který se již několik let snaží o reformu českého učňovského školství.Rakušané chtějí pomociWIFI International má v Česku svou pobočku, WIFI Czech Republic, která bude v celém procesu zprostředkovatelem podpory z rakouské strany a partnerem ministrovy pracovní skupiny. Rakousko má dlouhodobě světově jednu z nejnižších nezaměstnaností u absolventů učňovského školství v Evropě a rádo by České republice předalo zkušenosti z této oblasti.Systém přizpůsobí českým podmínkám„Snahy ministra školství Marcela Chládka o reformu českého učňovského školství vítáme s nadšením. Jako česká pobočka vzdělávacího institutu rakouské hospodářské komory chceme pracovní skupině kolem pana ministra pomoci se zavedením zaběhnutého systému celoživotního vzdělávání, avšak v jeho pozměněné formě. Nemáme zde takové podmínky, abychom mohli zcela beze změn kopírovat rakouský duální systém,“ komentuje situaci v České republice Tomáš Zdechovský, ředitel WIFI Czech Republic. Ten se již spolupodílí na změně systému na Slovensku, které podobnou reformu v minulých letech připravilo.
 
31.01.2014

Projekt pro lepší uplatnění na trhu práce

29. 1. 2014, http://www.novinky.cz/kariera/325887-projekt-pro-lepsi-uplatneni-na-trhu-prace.html, kil, Novinky.Uchazečům o zaměstnání pomáhá zvýšit šance na uplatnění projekt ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce“. V rámci projektu, který je realizován ve spolupráci s Úřadem práce ČR, se počítá s podporou 56 500 osob, z toho 44 000 zúčastněným bude nabídnuta rekvalifikace a 12 500 osob projde poradenstvím.Od zahájení projektu v červnu 2013 prošlo rekvalifikacemi již celkem 7667 osob a dalších 226 osob absolvovalo pohovory s poradci.O projekt je zájem„Velmi mě těší, že projekt, který MPSV spustilo počátkem června 2013, již po sedmi měsících vykazuje úspěchy a je o něj ze strany uchazečů o zaměstnání tak velký zájem,“ uvedl odstupující ministr práce a sociálních věcí František Koníček.Projekt přináší podle ministerstva nový pohled na systém rekvalifikačních kurzů. Důraz je kladen na zjišťování aktuální poptávky zaměstnavatelů po určitých profesích tak, aby bylo možné uchazečům o zaměstnání nabízet především takové rekvalifikace, u nichž po úspěšném absolvování existuje předpoklad rychlého získání zaměstnání.Možnost zvolit si kurz „na míru“V rámci projektu lze využít celou škálu rekvalifikací, a to jak standardních, tak zvolených. Ty druhé si vybírají zapojené osoby samy a mají tak možnost zvolit si rekvalifikační kurz, u kterého předpokládají nejvyšší efekt pro své následné pracovní uplatnění.„Jedním z nejvýznamnějších prvků projektu jsou pozice koordinátorů v jednotlivých krajích, kteří jednají se zaměstnavateli, zpracovávají jejich požadavky a cíleně vytipovávají vhodné uchazeče na nabízené pracovní pozice. Těm pak doporučují pomoc poradců či vhodné rekvalifikační kurzy potřebné pro dané místo,“ říká Radek Rinn, ředitel odboru řízení projektů MPSV.
 
11.12.2013

Česká škola je nejméně přátelská k dětem, ale v testech se žáci zlepšili

11. 12. 2013, http://www.novinky.cz/domaci/320988-ceska-skola-je-nejmene-pratelska-k-detem-ale-v-testech-se-zaci-zlepsili.html, jim, Novinky, ČTK, Právo Čeští patnáctiletí školáci jsou nejkritičtější vůči své škole ze všech dětí civilizovaných zemí. Poukázala na to poslední mezinárodní srovnávací studie PISA z roku 2012 provedená v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj(OECD) a v některých dalších státech.  Podle ní čeští žáci hodnotí atmosféru ve školách hůře než před deseti lety, což se podepisuje i na výsledcích v testovaných oborech - matematika, čtenářská gramotnost a přírodní vědy. Testy ale také ukázaly, že po letech propadu dovedností žáků se školáci v roce 2012 poprvé zlepšili, a to ve všech sledovaných oborech.Atmosféra na školách byla na špatné úrovni už v roce 2003. Ostatní země, které tehdy dopadly srovnatelně nebo ještě hůře než ČR se ale dokázaly zlepšit. Jen v ČR dopadly dotazníky žáků ještě hůře, což zemi zařadilo na poslední místo. V závěsu za Polskem, Korejí a Slovenskem.Dotazníky měly za úkol zjistit, jakou cítí žáci sounáležitost se školou, tedy do jaké míry považuje žák školu za přátelské prostředí, kde má i on své místo“.Podle studie právě klima na školách má značný vliv na celkové výsledky, což potvrzuje i Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.„I z našich šetření víme, že existuje velmi úzká vazba ve vztahu výsledky vzdělávání a klima školy,“ uvedl Zatloukal s tím, že Česká školní inspekce bude podporovat školy, aby uměly se svým klimatem pracovat.Fini propadají Ministr školství Dalibor Štys ilustroval dopady nepříznivého klimatu ve škole na výsledky testů na skandinávských zemích, které jsou často dávaný za vzor kvalitního vzdělávacího systému a které právě na zdravém klimatu ve škole stavějí.U Švédska, Norska a Finska jsou patrné největší propady ve vnímání žáků atmosféry školy. Zároveň se Skandinávii v posledních letech začaly zhoršovat výsledky v testech, v případě testů z matematiky jde u Finů o hluboký propad.„Ve Skandinávii jsem žil před 22 lety a známky toho, že dojde k poklesu v testovaných znalostech, tam byly. Jakmile je klima takové, že ho žáci akceptují a velmi úzce spolupracují se školou, tak to funguje. V okamžiku, kdy přestanou se školou spolupracovat, tak také dochází k poklesu. Řada lidí, kteří tam tehdy učili, už před nějakým časem upozorňovali, že určitá skupina žáků přestává se školou spolupracovat,“ uvedl Štys.Možná by pomohlo 30 miliard pro učitele Podle něj ale nejde jen o nespokojenost žáků. „Ani učitelé se ve škole necítí úplně dobře,“ uvedl Štys s tím, že to částečně souvisí s prestiží učitelského stavu a nízkému odměňování.Také Právo tento týden upozornilo, že stále více učitelů má strach z rodičů. Nejen že čelí z jejich strany pohrdání, které se přenáší i na děti, ale někdy jsou i fyzicky napadání. A že se zvedá agresivita dětí vůči učitelům, už bylo také popsáno.Štys se domnívá, že na adekvátní odměňování učitelů by bylo třeba přidat do rozpočtu školství 30 miliard korun, kterých se ale asi jen tak nedočká.Slibuje si, že změnu přinese školní inspekce, která se dosud zaměřovala zejména na kontrolu kvality, ale podle Štyse by měla začít pomáhat školám řešiti další problémy.Matematika už jim jde lépe Šetření PISA ale ukázalo i pozitivní trendy v českých školách. Poprvé od roku2003 se čeští žáci zlepšili, a to jak ve čtenářské gramotnosti, tak i v přírodovědné a matematické gramotnosti. Testy, které proběhly v letech 2006 a2009, ukazovaly na stále se zhoršující výsledky, avšak loni došlo k obratu. Testy PISA jsou orientovány na praktičnost, nezaměřují se tedy na hodnocení znalostí, ale na to, jak dokážou dětí svých vědomostí využít.Nejlépe dopadli žáci v přírodovědných oborech, kde skončili nad průměrem OECD a nechali za sebou Rakousko a Belgii. Rozdíl je sice oproti roku 2009 malý, přesto lze alespoň hovořit o zastavení klesajícího trendu.Co se týče matematiky, je ČR řazena do průměru OECD, skončila těsně za Novozélanďany, kteří už jsou řazeni mezi nadprůměrné počtáře. Ani tady nejde o výrazné zlepšení a k návratu na úroveň roku 2003 je asi ještě dlouhá cesta.Nejviditelnější posun byl zaznamenán u čtenářské gramotnosti, která byla mapována od roku 2000. Devět let byly výsledky pořád horší, ale loni se podařilo dosáhnout těch nejlepších v historii měření. ČR to stačilo na zařazení do průměru, těsně nad Itálii, která ovšem už patří k podprůměrným.Co je důvodem ke změně trendů ve všech testech, bude ještě předmětem odborných debat. Svou roli může hrát fakt, že populační ročník 15letých v roce2012 byl podstatně slabší, než stejný ročník v roce 2009. A 15letých v roce 2006bylo mnohem více, než v roce 2009.Vliv by mohlo mít zrušení centrálních státních osnov a posílení samostatnosti škol, které začaly vyučovat podle vlastních učebních plánů. Změny byly zavedeny v roce 2007 pro tehdejší prvňáky a šesťáky, takže deváťáci roku 2012 už prošli školou podle nového formátu, zatímco deváťáci roku 2009 ještě ne. Nicméně podle Štyse se tyto změny nemohou projevit tak brzy a v potaz je bude možné brát až u budoucích testů.
 

Investice do rozvoje vzdělávání - ESF, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost KULK

 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80  |  e-mail: techyes@kraj-lbc.cz  |  www.techyes.info
load