Projekt TECHyes

Liberecký kraj, stejně jako celá Česká republika, se dlouhodobě potýká s nedostatkem odborníků v některých odborných profesích. Ve snaze zvrátit dosavadní neutěšený stav realizuje Liberecký kraj od roku 2007 kampaň na podporu vzdělávání v technických oborech TECHyes, která byla v tomto roce 2010 rozšířena na podporu odborného vzdělávání v širším slova smyslu. Pomyslnou štafetu od Libereckého kraje převzala Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, která realizuje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt "Rozvoj kariérového poradenství v Libereckém kraji", reg.číslo CZ.1.07/1.1.09/02.0031. V rámci tohoto projektu převzalo aktivity kampaně TECHyes Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, p.o., Masarykova 18, Liberec.

Jednou z dalších forem podpory odborného vzdělávání a některých nedostatkových oborů na trhu práce jsou Stipendijní programy. Stipendijní programy jsou již realizovány v některých krajích a ukázaly se být efektní formou finanční motivace žáků. Z tohoto důvodu považuje Liberecký kraj za vhodné, ba dokonce nutné, posílit motivační dopady kampaně uskutečněním vlastního stipendijního programu pro žáky středních škol.

Zvolte si dobrou budoucnost, dejte šanci řemeslům! Další informace ke stipendijnímu programu naleznete v záložce v levém sloupci a také ZDE.